Loading color scheme

Als organisatie wil je dat jouw medewerkers gezond en met plezier aan het werk zijn. Dat hun inzetbaarheid wordt vergroot en hun talenten optimaal worden benut. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van een organisatie. Kortom: je wil inspelen op behoud. De uitstroom in de sector is groot dus het is erg belangrijk om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog) hoger op de agenda te zetten. Daarom is het project Wendbaar aan het werk een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid!

De einddatum van dit ESF project is 24 december 2021.

Lees verder

Het project Wendbaar aan het werk Plus Oost-Nederland, waaraan dertien Zorg en Welzijn organisaties twee jaar lang hebben deelgenomen, is eind 2021 afgerond. Negen van hen delen hun ervaring in de onlangs verschenen slotpublicatie ‘Duurzame inzetbaarheid is van iedereen’. Lees hoe zij, in de periode waarin het coronavirus ons in de greep hield, een belangrijke ontwikkeling in gang hebben gezet om via duurzame inzetbaarheid oplossingsgericht naar de toekomst te kijken.

Lees verder

Tijdens het project kun je als organisatie kiezen voor interventies op verschillende niveaus, namelijk op organisatie-, team- en medewerkersniveau. Zo kun je flexibel inspelen op ontwikkelingen binnen de organisatie en kan een integrale oplossing worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zo kan een cultuur worden gecreëerd waarin medewerkers mogen werken aan hun duurzame inzetbaarheid en ontstaat er een breed draagvlak, zowel bottom-up als top-down. Het uiteindelijk doel van alle interventies is dat de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is toegenomen, dat wil zeggen: de vitaliteit, het werkvermogen en de employability van de medewerker.

Lees verder