Loading color scheme

Adaptics

Visie

Adaptics ziet duurzame inzetbaarheid als het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie en daarbij zelf deze meerwaarde te ervaren. Onderdelen van duurzame inzetbaarheid zijn: Employability, Werkvermogen, Gezondheid en Vitaliteit.

Vanuit ons DI model ondersteunen wij organisaties bij het beantwoorden van de vragen omtrent Duurzame Inzetbaarheid. De uitkomsten koppelen wij aan bestaande thema’s en/of werkwijzen binnen uw organisatie om op deze manier draagvlak te creëren voor Duurzame Inzetbaarheid. Het scheppen van een motiverend werkklimaat en een open cultuur staan centraal binnen onze werkwijze. Deze twee facetten zetten aan tot een optimaal gebruik van het beschikbare arbeidspotentieel.

Werkwijze

Adaptics werkt vanuit het duurzame inzetbaarheidsmodel waarbij leidinggevenden bij kunnen dragen aan het met energie opladen van de verschillende batterijen. Om medewerkers er echt bij te ondersteunen om vol te houden is de dialoog essentieel kortom vitaal leiderschap aansluitend op de wrap-up koersdialoog. Het is van groot belang dat de werknemer zich bewust wordt dat hij regisseur is én een eigen verantwoordelijkheid heeft in de relatie arbeid en gezondheid.

Wij werken daarnaast volgens het eigen regie model van Tinka van Vuuren (2016). Uitgangspunt is dat de organisatie een faciliterende rol heeft maar de medewerker verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid.