Loading color scheme

Coachinggesprek

Om antwoord te vinden op persoonlijke vragen, helpt het om samen met een inzetbaarheidscoach op zoek te
gaan naar mogelijkheden voor ontwikkeling. Voor medewerkers die het prettig vinden om in gesprek te gaan
over werkplezier, loopbaansituatie en gezondheid, wordt een onafhankelijke coach ingezet. De onafhankelijke
positie bevordert het vrijwillig gebruik maken van het coaching gesprek en het effect van het gesprek. Deze
coach kijkt samen met de medewerker wat het probleem is en zoekt mee naar een strategie om een stap te
maken richting de oplossing en daarmee naar een verbeterde duurzame inzetbaarheid. Tevens signaleert de
inzetbaarheidscoach knelpunten op organisatieniveau.