Loading color scheme

Coachinggesprek
Aanvullend onderzoek

Aanpak/inhoud: Medewerkers met een slechte score op werkvermogen in de MoDI (plus), hebben 90% kans op langdurige uitval en worden aanbevolen deel te nemen aan dit onderzoek. Het betreft een coaching gesprek aan de hand van het huis van werkvermogen, waarin met een vitaliteitscoach een plan aanpak wordt opgesteld voor herstel van werkvermogen. De uren worden besteed aan: Benaderen en inplannen van medewerkers met een verhoogd uitvalsrisico, vastleggen locatie, voorbereiding van het gesprek, uitvoering (1,5 uur) en maken van een verslag met actiepunten.

Tijdsinvestering deelnemers: 1,5 tot 2 uur op een ‘neutrale’ locatie die door Bewegen Werkt geregeld wordt.

Verwachte doorlooptijd: 1 dag

Aantal deelnemers: Ca. 50% van de deelnemers die rood scoren op werkvermogen neemt deel aan het aanvullend onderzoek.

Extra kosten*: Geen

Uw kosten: € 400,-

Aantal uren: 4