Loading color scheme

HAN

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de HAN.

Wat krijgt de organisatie:

0-meting en intake
Er zijn twee onderzoeksvarianten mogelijk. Kies je als organisatie voor de basisvariant, dan gebruiken wij de HAN duurzame inzetbaarheid bedrijfsscan. Deze scan vult de HR projectleider online in. Voor de uitgebreide variant vindt een onderzoek plaats onder alle medewerkers binnen de organisatie. Dit is de uitgebreide meting uit Wendbaar aan het werk deel 1. In de 0- en nameting staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Het kennisniveau met betrekking tot het thema duurzame inzetbaarheid (welke kennis is beschikbaar en welke interventies worden al ingezet op medewerker, team of organisatieniveau);
  • De houding en attitudes ten opzichte van verschillende domeinen binnen het thema duurzame inzetbaarheid (zoals de thema’s: vitaliteit of gezondheidsbeleid, mobiliteit etc.);
  • De effectiviteit van implementatie stakeholders (zoals bestuur, lijn management, teams, medewerkers zelf) in het kunnen vertalen van actie(s) of interventieplannen naar daadwerkelijk gedrag.

Lerend netwerk / kennissessies
Binnen het project wordt een lerend netwerk opgestart waarin de projectleiders van de 35 deelnemende organisaties ervaringen delen en aan de hand van thema’s vraagstukken bediscussiëren. Het lerend netwerk komt vijf keer bijeen en zal begeleid worden door lectoren van de HAN.

Nameting
Als alle gekozen interventies uitgevoerd zijn in de organisatie vindt er een nameting plaats. Ook hierin heb je als organisatie de keuze tussen de basis- of uitgebreide variant. Deze resultaten worden samen met studenten en onderzoekers van de HAN vertaald in een infographic en in een intake gedeeld met de projectleider. de vragen vanuit de 0metring worden hier herhaald.

Macro analyse
gedurende het project analyseren de onderzoekers van de HAN de lessen uit de procesevaluatie en de lerend netwerkbijeenkomsten op verschillende vragen.

  • Wat zijn de ervaringen van HR projectleiders en interventiepartners in de implementatie van verschillende typen interventies in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid?
  • Wat is de toegevoegde waarde van het organiseren het lerend netwerk op HR-niveau in de implementatie en waargenomen effecten van de interventies?
  • Welke lessen zijn op basis van de macro analyse te trekken uit de procesevaluatie over de verschillende interventies in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid in context?

Kosten
De basis onderzoeksvariant kost 2000 euro ex. btw. Wil je hier de uitgebreide variant aan toevoegen, dan betaal je 4000 euro ex. btw bovenop de prijs van de basisvariant.