Loading color scheme

Interventies
De interventies

Tijdens het project kun je als organisatie kiezen voor interventies op verschillende niveaus, namelijk op organisatie-, team- en medewerkersniveau. Zo kun je flexibel inspelen op ontwikkelingen binnen de organisatie en kan een integrale oplossing worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zo kan een cultuur worden gecreëerd waarin medewerkers mogen werken aan hun duurzame inzetbaarheid en ontstaat er een breed draagvlak, zowel bottom-up als top-down. Het uiteindelijk doel van alle interventies is dat de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is toegenomen, dat wil zeggen: de vitaliteit, het werkvermogen en de employability van de medewerker.

Organisatieniveau

Op organisatieniveau is het beoogd resultaat van de interventies om draagvlak te creëren voor duurzame inzetbaarheid, om te komen tot een gedragen visie en beleidsplan voor duurzame inzetbaarheid.

Teamniveau

Wanneer de interventies op teamniveau worden ingezet, is het resultaat dat het potentieel van het team beter wordt benut bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij aan een betere samenwerking, communicatie en een cultuur die bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Centraal binnen de ontwikkeling van het team staat ‘het gesprek’ met elkaar, naast inzicht en ervaringen die mee worden genomen in het dagelijks werk.

Medewerkersniveau

Op medewerkersniveau is het beoogd resultaat dat de bewustwording is toegenomen, er meer eigen regie is voor werkplezier, loopbaan en vitaliteit en dat er concrete acties zijn oor persoonlijke ontwikkeling.