Loading color scheme

Intervisie van Leidinggevenden
Intervisie volgens de ‘vijfstappen- methode’

Aanpak/inhoud: De vijf-stappenmethode, bestaat uit de volgende stappen:     

  • de vraagintroductie     
  • de probleemverkenning     
  • reactie en herdefinitie van de inbrenger     
  • definitie van de kern van het probleem door groepsleden     
  • adviesronde.

Vervolgens wordt het gehele proces geëvalueerd. Bij de start van iedere intervisie wordt kort teruggekeken naar de ervaringen van de afgelopen periode. Is er geleerd en wat is er verbeterd? Zijn er aandachtspunten die besproken moeten worden?

Tijdsinvestering deelnemers: 3 sessies van 2 uur per sessie = In totaal 6 uur

Verwachte doorlooptijd: 4 tot 6 weken en in overleg.

Aantal deelnemers: Groepen tot ca 8 pers.

Extra kosten*: 0

Uw kosten: € 1200,-

Aantal uren: 12