Loading color scheme

Lifeguard

Visie

Vitale organisaties presteren duurzaam beter. Niet alleen mensen, maar ook teams kunnen leren hun energie en vitaliteit te besturen. Wij helpen daar bij met de NVS methode: met de NVS (Net Vitality Score) meet je de collectieve energie binnen je team. Dat de NVS een gestandaardiseerde KPI en frequent meetbaar is, maakt benchmarken eenvoudig. De NVS vormt vervolgens het eenduidige vertrekpunt voor een open gesprek over hoe je de vitaliteit van je team verbetert. Lifeguard faciliteert deze dialoog en gaat samen met jou – en je team – de uitkomsten analyseren, oplossingen inventariseren en vervolgacties vaststellen.
 
Al meer dan 17 jaar helpt Lifeguard mensen, teams en organisaties om hun prestatievermogen duurzaam te vergroten. Wij hebben ruime ervaring in de zorg: i.s.m. Radboudumc hebben we het Healthy Professionals programma ontwikkeld en we werken o.a. voor het Diakonessenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en het St. Antoniusziekenhuis. Hierdoor kennen we het DNA van de mensen, over het algemeen gedreven professionals die goed zijn in het zorgen voor anderen, maar niet altijd voor zichzelf. En zijn we bekend met de problematiek, zoals toenemend ziekteverzuim, toenemende regeldruk, moeite om goed personeel te vinden en vast te houden en hoge werkdruk.
 

Werkwijze

De kracht van de twee pakketten die we in het kader van Wendbaar aan het Werk aanbieden schuilt in de combinatie van meten, trainen en coachen – gericht op duurzame gedragsverandering, in een periode van 8 tot 12 maanden:
  •  Meting Net Vitality Score: (periodiek) inzicht geven in de energie binnen het team met onze energy scan
  •  3 teamsessies: de energiehuishouding en de ondernemerskracht verbeteren door het delen en bespreken van de uitkomsten van de scan en dit in acties te vertalen
  •  Teamcoaching op de werkvloer: action coaching op de gemaakte teamafspraken, zodat medewerkers niet terugvallen in oude patronen
Door te sturen op een hogere NVS investeer je doelgericht in vitaliteit, met meetbare effecten die het resultaat van jouw team direct positief beïnvloeden. Denk hierbij aan een hogere betrokkenheid van medewerkers, minder verzuim of betere teamsfeer. Kortom, het zorgt voor duurzaam succes in de toekomst.