Loading color scheme

Onderzoek

Het uitvoeren van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie waarbij de resultaten
gebruikt kunnen worden om het beleid binnen de organisatie aan te scherpen. Het onderzoek kan zich ook
richten op het inventariseren van wensen en behoeften (behoeftepeiling) die onder de medewerkers leven als
het gaat om de thema en concrete activiteiten voor duurzame inzetbaarheid.