Loading color scheme

Onderzoek
Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI)

Interventie: Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI); Voor de 1e 100 medewerkers

Aanpak/inhoud: De Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) draagt bij aan terugdringen van verzuim en vergroten van duurzame inzetbaarheid. MoDI is een gevalideerde digitale vragenlijst die inzicht geeft in werkvermogen, werkomstandigheden en leefstijl. Hier kunnen aanvullende vragen aan toegevoegd worden. Terugkoppeling vindt plaats op individueel- en organisatieniveau. Uren worden besteed aan: Het voorgesprek, inrichten digitale vragenlijst omgeving, bemensen helpdesk voor vragen, aanreiken communicatie materialen, inrichten individuele rapportage, opmaak en bespreken groepsrapportage met max. 4 subgroepen.

Tijdsinvestering deelnemers: 1 tot 3 dagdelen voor HR om het MoDI project voor te bereiden en om uitkomsten te bespreken. 10 tot 15 minuten per medewerker die deelneemt.

Verwachte doorlooptijd: Ca. 6 weken.

Aantal deelnemers: Maximaal 100 medewerkers worden uitgenodigd voor de genoemde kosten.

Extra kosten*: - Per extra medewerker die wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de MoDI 0,15 uur x € 100,00 = € 15,00 - Bij inzet aanvullende vragenlijsten of maatwerk of extra werk voor opmaak groepsrapportage.

Uw kosten: € 2500,-

Aantal uren: 25