Loading color scheme

Onderzoek
Onderzoek door Pool Management

Aanpak/inhoud: Pool Management & Organisatie beschikt over diverse mogelijkheden om kwalitatief onderzoek uit te voeren, onder meer op het gebied van zelforganisatie, leiderschapscompetenties en organisatiecultuur. Hiertoe kan in afstemming met de organisatie een onderzoeksplan worden opgesteld en uitgevoerd. De benodigde tijdsbesteding is afhankelijk van de aard en omvang van het onderzoek.

Tijdsinvestering deelnemers: N.A.

Verwachte doorlooptijd: N.A.

Aantal deelnemers: N.A.

Extra kosten*: geen

Uw kosten: € 100,- per uur

Aantal uren: N.A.