Loading color scheme

Over Wendbaar aan het werk
Over Wendbaar aan het werk

Als organisatie wil je dat jouw medewerkers gezond en met plezier aan het werk zijn. Dat hun inzetbaarheid wordt vergroot en hun talenten optimaal worden benut. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van een organisatie. Kortom: je wil inspelen op behoud. De uitstroom in de sector is groot dus het is erg belangrijk om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog) hoger op de agenda te zetten. Daarom is het project Wendbaar aan het werk een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid!

De einddatum van dit ESF project is 24 december 2021.

Het doel van het project Wendbaar aan het werk is om de bewustwording over het belang van duurzame inzetbaarheid te vergroten. Zowel bij zorg- en welzijnsorganisaties als bij haar medewerkers. Het project biedt een mooie kans voor jouw organisatie om op maat en onder deskundige begeleiding, met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bovendien maakt een ESF-subsidie het financieel aantrekkelijk om mee te doen.

Het project Wendbaar aan het werk kenmerkt zich door een gefaseerde en modulaire benadering waarbij de organisaties veel keuzevrijheid hebben om deel te nemen op een manier die past bij hun beleidsvolwassenheid, cultuur en omstandigheden. De geïntegreerde aanpak is gericht op de organisatie, team en/of de werknemer en zorgt ervoor dat het vergroten van de duurzame inzetbaarheid vanuit elke invalshoek aandacht kan krijgen.

Het delen van kennis en ervaring staan centraal. Als organisatie wordt je gefaciliteerd en begeleid bij de ontwikkeling van een visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid, en/of bij het faciliteren en begeleiden van concrete interventies gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Je krijgt begeleiding van de verschillende samenwerkingspartners.

Voor deelname aan Wendbaar aan het werk ontvang je als organisatie 50% vergoeding van de kosten, wanneer je lid bent van WGV Zorg en Welzijn of WZW. De btw is niet subsidiabel en komt volledig ten laste van de organisatie. Na aftrek van de subsidie zijn de totale kosten voor de organisatie €11.500,- inclusief btw (dit is een ledenprijs). De exacte kosten zijn afhankelijk van de verschillende keuzes die je maakt in de analyse fase en het aantal ontwikkelvouchers dat je inzet. Het bovengenoemde bedrag gaat uit van het inzetten van 3 ontwikkelvouchers.

Opzet

Het project Wendbaar aan het werk bestaat uit meerdere fases. Eerst wordt een korte intake en analyse (0-meting) uitgevoerd. Zo wordt bepaald waar jouw organisatie staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid en waar je graag aan zou willen werken. Heb je bijvoorbeeld al een visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid? Dan kun je meteen van start met interventies die de duurzame inzetbaarheid verbeteren. Je kunt hierbij kiezen uit interventies voor medewerkers, leidinggevenden of teams. Daarna volgt een advies op welke onderdelen van de organisatie je interventies kan inzetten. De afspraken en uitslag van de analyse worden vastgelegd in een concept projectplan.

Iedere organisatie ontvangt maximaal drie vouchers t.w.v. € 5000,- om in te zetten voor interventies. Welke interventies dit zijn bepaal je als organisatie zelf en kies je naar aanleiding van het projectplan. Je bent niet verplicht om alle drie de vouchers in te zetten. Wanneer je als organisatie 2 vouchers indient in plaats van 3, houdt dit in dat er meer organisaties deel kunnen nemen aan het project. De interventie kan bijvoorbeeld bestaan uit onderzoek, trainingen of coaching. Vervolgens kies je als deelnemende organisatie de uitvoerder die de gekozen interventie gaat uitvoeren en begeleiden.