Loading color scheme

Pool Management en Organisatie

Visie

Binnen de sectoren zorg en welzijn zijn het de medewerkers die het verschil bepalen voor de cliënt, bewoner of patiënt. Het is niet voor niets dat onze visie vanuit organisatiekunde reeds jaren is gebaseerd op het uitgangspunt ‘organisaties ontwikkelen door mensen centraal te stellen’. 

Wij geloven in de veranderkracht van organisaties, door actief beleid op kennisontwikkeling en de inzet van ICT en de innovatie van processen en middelen. Wij ervaren dagelijks dat organisaties die bereid zijn om te blijven leren, het verschil maken voor zowel cliënt als voor de medewerker.

Werkwijze

Pool Management & Organisatie kiest bij voorkeur voor een integrale aanpak, zodat alle geledingen binnen de organisatie elkaar kunnen versterken in het proces van de lerende organisatie. Wij werken bij de ontwikkeling van organisaties bij voorkeur met teams, waarbinnen de teamdynamiek haar positieve effect kan hebben. Wij zorgen voor coaching van teams en training van medewerkers en voor leiderschapsprogramma’s voor het management. Voor de expertise op het gebied van leren en de inzet van leerlicenties voor medewerkers in zorg en welzijn werkt Pool Management & Organisatie samen met de Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn (AWZW).