Loading color scheme

Teambijeenkomst

Duurzame inzetbaarheid binnen organisaties krijgt vooral vorm op het niveau van het team. Het organiseren van een teambijeenkomst met het doel om te komen tot inzicht in de belangrijke thema’s voor het team en de vertaling in concrete acties is een effectieve aanpak om teams eigen verantwoordelijkheid te geven.