Loading color scheme

Teamcoaching

Om antwoord te vinden op teamvragen, helpt het om samen met een inzetbaarheidscoach op zoek te gaan
naar mogelijkheden voor teamontwikkeling. Voor medewerkers die het prettig vinden om in gesprek te gaan
over werkplezier, loopbaansituatie en gezondheid, wordt een onafhankelijke coach ingezet. De onafhankelijke
positie bevordert het vrijwillig gebruik maken van het coaching gesprek en het effect van het groepsgesprek.
Deze coach kijkt samen met het team wat het probleem is en zoekt mee naar een strategie om een stap te
zetten richting de oplossing en daarmee naar een verbeterde duurzame inzetbaarheid. Tevens signaleert de
inzetbaarheidscoach knelpunten op organisatieniveau.
Centraal binnen de ontwikkeling van het team staat ‘het gesprek’ met elkaar naast inzicht en ervaringen die
mee worden genomen in het dagelijks werk.