Loading color scheme

Training van Leidinggevenden

Naast een beleidsplan DI is de voorbeeldfunctie en leiderschapsstijl en de rol van leidinggevenden belangrijk
bij het begeleiden en coachen van medewerkers en daardoor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid
van medewerkers mogelijk te maken. Deze training combineert theoretische kennis over leiderschap met het
trainen van coaching vaardigheden en het opdoen van ervaringen (b.v. rollenspellen met acteur) die vertaald
kunnen worden naar het team en individuele medewerkers.