Loading color scheme

Training van Leidinggevenden
Training van Leidinggevenden

Aanpak/inhoud: Om te zorgen dat het geformuleerde beleid een plaats krijgt in reguliere processen als een teamoverleg of jaargesprek, worden leidinggevenden of teamcoaches getraind. In de training leren zij duurzame inzetbaarheid op een coachende wijze bespreekbaar te maken op team- en individueel niveau. De uren worden besteed aan: Planning, voorbespreking, voorbereiding, 1 dag training met 2 trainers en een vervolgsessie met 1 trainer.

Tijdsinvestering deelnemers: De training omvat 3 dagdelen voor de deelnemers. Voorafgaand aan de training wordt de inhoud afgestemd met de opdrachtgever.

Verwachte doorlooptijd: De 1e twee dagdelen worden op 1 dag ingevuld. Dagdeel 2 wordt 2 tot 4 weken na dag 1 ingevuld. Tussendoor oefent de deelnemer het geleerde.

Aantal deelnemers: Maximaal 15 deelnemers per training.

Extra kosten*: Geen

Uw kosten: € 2600,-

Aantal uren: 26