Loading color scheme

Visiebijeenkomst

Voor de organisatie wordt een of meerdere visiebijeenkomsten georganiseerd waarbij verschillende
stakeholders (RvB, MT, leidinggevenden, OR en medewerkers) met elkaar het thema duurzame inzetbaarheid
uitwerken. Doel van de bijeenkomst(-en) is een gedragen, praktisch en actiegericht beleidsplan DI te
ontwikkelen. Deze bijeenkomst wordt begeleid door een externe adviseur.