Loading color scheme

Visiebijeenkomst
Kickoff planvorming Duurzame Inzetbaarheid

Aanpak/inhoud: Voor alle medewerkers wordt een kick off georganiseerd waarbij verschillende stakeholders (RvB, MT, leidinggevenden, OR en medewerkers) een mindset op een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid (DI) krijgen aangeboden. Doel van de kick off is om draagvlak en motivatie te creëren om met deze thema’s aan de slag te gaan. Het eindproduct van de kick off is een document met de planvorming over het onderwerp DI op hoofdlijnen.

Tijdsinvestering deelnemers: 2 à 3 uur

Verwachte doorlooptijd: 1 dag

Aantal deelnemers: Groepsgrootte - geen limiet

Extra kosten*: 0

Uw kosten: € 2200,-

Aantal uren: 22