Loading color scheme

Visiebijeenkomst
Ondersteuning van een projectleider of -groep

Interventie: Ondersteuning projectleider of –groep

Aanpak/inhoud: Advies van een senior adviseur, die ingezet kan worden bij het vertalen van de visie en het geformuleerde beleid tot concrete activiteiten.

Tijdsinvestering deelnemers: 2 tot 5 dagdelen voor HR. Afhankelijk van de behoefte.

Verwachte doorlooptijd: 1 tot 6 maanden.

Aantal deelnemers: N.v.t.

Extra kosten*: Het uurtarief is € 100,00. Dit adviestraject varieert van 2 tot 5 dagdelen, dat naar behoefte ingevuld wordt.

Uw kosten: € 100,- per uur

Aantal uren: N.A.