Loading color scheme

Visiebijeenkomst
Visiesessie Duurzame Inzetbaarheid

Aanpak/inhoud: Aan de hand van een aantal interactieve werkvormen wordt in de visiesessie een gemeenschappelijke visie op duurzame inzetbaarheid opgesteld. De visie wordt uitgewerkt in een gedragen, praktisch en actiegericht beleidsplan. De sessie wordt begeleid door twee adviseurs. De uren worden besteed aan: Voorbespreking, voorbereiding, uitvoeren visiesessie met 2 adviseurs, opstellen beleidsplan en bespreken beleidsplan.

Tijdsinvestering deelnemers: 4 uur voor HR om de sessie en planning voor te bespreken. 4 uur voor iedere medewerker die deelneemt.

Verwachte doorlooptijd: 2 tot 4 weken.

Aantal deelnemers: Aan de visiesessie nemen maximaal 40 medewerkers deel.

Extra kosten*: Geen. Tenzij er reiskosten moeten worden gemaakt van meer dan 200 km en langer dan 2 uur (retour). In dat geval wordt voor alle diensten € 0,35 km en 50% van de reistijd doorberekend à € 100,00 per uur.

Uw kosten: € 2500,-

Aantal uren: 25