Loading color scheme

Zelfscan DI
Zelfscan DI

Aanpak/inhoud: De scan bestaat uit een set van gevalideerde vragenlijstschalen. Deelnemers ontvangen een inlogcode van het portaal, na het invullen van de vragenlijst ontvangt het individu een uitgebreide rapportage in zijn portaal. De resultaten worden gebruikt voor het tijdig signaleren van vraagstukken omtrent welzijn, werkvermogen, inzetbaarheid, gezondheid & leefstijlrisico’s

Tijdsinvestering deelnemers: 30 tot 40 minuten per medewerker

Verwachte doorlooptijd: 3 maanden inclusief vaststellen vragenlijstset, uitnodigingen versturen opstellen rapportage

Aantal deelnemers: Individueel

Extra kosten*: Geen

Uw kosten: € € 1500,00 inclusief projectmanagement,-

Aantal uren: 15