Loading color scheme

Visie

Duurzame inzetbaarheid betekent voor ons het in staat zijn om je aan te passen aan veranderende omstandigheden en regie te houden over je eigen situatie zowel thuis als op je werk. De wereld om ons heen verandert namelijk continu en dan kun je maar beter weten hoe je het beste hierop kunt anticiperen. Hoe beter je dit kunt, hoe productiever, gezonder en gemotiveerder je als mens blijft. De zorgsector kampt momenteel met allerlei uitdagingen zoals: krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en ontgroening, veranderende zorgvraag, taakverschuivingen en flexibilisering van werk. Dit vraagt veerkracht en flexibiliteit van zowel mens als organisatie om onder deze omstandigheden kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. Op verschillende niveaus in de organisatie ontstaan hierdoor vragen die ieder hun eigen aanpak vereisen, zoals:

Directie en Management:

  • “Hoe zorgen we ervoor dat onze zorgprofessionals kunnen blijven inspelen op de veranderende zorgvraag? In hoeverre moeten we daarvoor onze organisatiestructuur, aansturing en taakverdeling aanpassen?”

Directe leiding:

  • “Hoe zorg ik voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid in mijn team?”
  • “Hoe bevorder ik de eigen verantwoordelijkheid bij mijn medewerkers en hoe kan ik ze hierin het beste stimuleren?”

 Team en medewerker:

  • "Hoe bewaak ik mijn eigen energiebalans?”
  • “Hoe kan ik mijn grenzen aangeven zonder in conflict te komen met anderen?”
  • “Hoe kunnen we het beste samenwerken (met ZZP-ers, flexmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers)?”
  • “Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn werk leuk blijf vinden?”

Werkwijze

“Niet elke verandering is een verbetering, maar voor elke verbetering is wel een verandering nodig”

Omdat mensen gewoontedieren zijn, duurt het vaak even voordat we in de gaten hebben dat ons oude gedrag in de nieuwe situatie niet meer werkt. Je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je keihard werkt, maar geen resultaten boekt. Om te komen tot een verbetering zul je dus iets in je gedrag moeten veranderen.

Buro Veranders zoekt naar oplossingen voor vraagstukken rondom het gedrag van mensen, organisaties en mensen in organisaties. Middels (coachings-) gesprekken, onderzoek, workshops en trainingen helpen wij negatieve patronen te doorbreken en positieve veranderingen op gang te brengen.