Loading color scheme

Coachen van leidinggevende

Wat houdt de interventie in?
Vitale leiders creëren een gezonde werkcultuur die leidt tot een vitale organisatie. De coach van Adaptics ondersteunt de leidinggevende om meer bewust te worden van zijn of haar persoonlijke vitaliteit, nieuwe doelen te bereiken en motivatie en veerkracht te vergroten van zichzelf en van de medewerkers binnen het team.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De coach ondersteunt de leidinggevende om doelen te bereiken en zijn motivatie en veerkracht te vergroten. De leidinggevende bespreekt wat goed gaat en wat zijn/haar uitdagingen zijn in het vroeg-signaleren, het voeren van een effectieve dialoog en het creëren van vertrouwen. De coach ondersteunt door het beoefenen van praktijkvoorbeelden.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De leidinggevende leert hoe hij/zij een positieve invloed kan hebben op het vergroten van de energie, motivatie en veerkracht van zichzelf en van de medewerkers in zijn team. Daarnaast is de leidinggevende zich bewust van zijn/haar persoonlijke vitaliteit en leert praktische handvatten om de vitaliteit te vergroten. Daarnaast is de leider meer gemotiveerd om eigen gedrag te veranderen, heeft meer veerkracht en weet hoe met tegenslagen en moeilijke situaties om te gaan. Tenslotte wordt de leidinggevende hierdoor een voorbeeld voor de medewerkers.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Gemiddeld beslaat een traject 3 gesprekken van 2 uur per sessie.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De verwachte doorlooptijd is 6 maanden.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Coaching voor 4 leidinggevenden, met gemiddeld 3 gesprekken per deelnemer, kost 1 voucher.