Loading color scheme

Coaching van Leidinggevenden

Wat houdt de interventie in?
Coaching van leidinggevenden wordt ingezet voor het individueel aanleren van werkvormen die leidinggevenden in staat stelt op een coachende wijze met team of medewerkers in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De vorm en inhoud wordt in overleg samengesteld. Voor elke coachsessie van een dagdeel worden 5 uren gerekend.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Aanleren of versterken van vaardigheden en werkvormen.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?

  • 1 dagdeel per sessie.
  • Het aantal sessies is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever/leidinggevende.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Afhankelijk van het aantal sessies

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,125 voucher (5 uur) per coachsessie van een dagdeel. Dit is incl. 1 uur voorbereiding.