Loading color scheme

Ondersteuning van een projectleider of -groep

Wat houdt de interventie in?
Advies van een senior adviseur, die ingezet kan worden bij het vertalen van de visie en het geformuleerde beleid tot concrete activiteiten.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Dit is afhankelijk van de behoefte van de interne projectleider of – groep.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het concreet maken van het beleid door te komen tot een keuze in concrete activiteiten en de wijze waarop deze worden vormgegeven.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
2 tot 5 dagdelen, afhankelijk van de behoefte van de projectleider of – groep.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
1 tot 6 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Nee.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,125 (5 uur) per ingezet dagdeel