Loading color scheme

Vitaliteitscoaching

Wat houdt de interventie in?
Tijdens de coaching brengen we het energieniveau van de medewerker in kaart. De vitaliteitscoach ondersteunt, motiveert en inspireert de medewerker in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om de eigen vitaliteit te versterken, duurzaam inzetbaar te blijven en met plezier te kunnen werken. We stellen een vitaliteitsplan op met concrete doelen. De coachgesprekken kunnen plaatsvinden op locatie bij de werkgever, of indien gewenst op een externe locatie.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Door middel van face-to-face gesprekken wordt met de medewerker een persoonlijk vraagstuk besproken waarbij duurzame gedragsverandering het doel is. In samenwerking met de coach leert de medewerker regie te nemen over zijn/haar vitaliteit met uitgangspunt dat de medewerker uiteindelijk zelfstandig het nieuwe aangeleerde gedrag vol kan blijven houden.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Na het volgen van een coachingstraject bij Adaptics neemt het langdurig verzuim van de deelnemers met gemiddeld 6,1% af. Het aantal deelnemers dat hun eigen werkvermogen als uitstekend beoordeeld stijgt gemiddeld met 61%, daarnaast is er een daling van 25% van de deelnemers die hun werkvermogen als slecht beoordelen. 35% van de deelnemers loopt minder risico op psychische klachten en voelt zich mentaal sterker na het coachtraject.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
10 uur per medewerker

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Een coachtraject duurt gemiddeld zes tot twaalf maanden.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Voor 1 voucher krijgen 4 medewerkers een coachingstraject.