Loading color scheme

Vitaliteitsgesprek

Wat houdt de interventie in?
Na de zelfscan Duurzame Inzetbaarheid bieden wij de medewerkers die in een risicogroep vallen een vitaliteitsgesprek aan. Het doel van het gesprek is dat medewerker eigen regie pakt om zelf duurzaam inzetbaar te worden. Welke acties zet de medewerker zelf in gang en welke ondersteuning is nodig. Voorbeelden van thema’s die op basis van persoonlijke behoefte aan bod kunnen komen:
• leervermogen en ontwikkelbereidheid;
• managen van de eigen vitaliteit (energie, motivatie en veerkracht);
• verhogen van energiegevers en verlagen van energienemers; 
• levensdoelen & ontwikkeldoelen formuleren;
• advies op maat op het gebied van een gezondere leefstijl.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
In het inzetbaarheidsgesprek stellen de coach en medewerker in 2 uur gezamenlijk een ontwikkelplan op, op basis van het Persoonlijk Kompas (Bevlogen, Verbinden, Vooruit). Doel van het gesprek is dat de medewerker zelf de regie pakt gedurende het komende ontwikkeltraject. De coach helpt de medewerker hierbij op weg.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De medewerker is zich na het gesprek bewust van de knelpunten over zijn/haar duurzame inzetbaarheid. Daarnaast heeft de deelnemer in samenspraak met de coach minimaal één concreet actiepunt voor de komende periode geformuleerd.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Het vitaliteitsgesprek duurt 2 uur.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Het gesprek vindt plaats 1 maand na in het invullen van de zelfscan Duurzame Inzetbaarheid plaats.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Deelname van 16 medewerkers is 1 voucher.