Loading color scheme

Vitaliteitstrainingen

Wat houdt de interventie in?
Adaptics hanteert een integrale aanpak in het vitaler maken van medewerkers en organisaties, met als doel het verhogen van duurzame inzetbaarheid. Want duurzame inzetbaarheid wordt in grote mate bepaald door de vitaliteit van de mensen binnen de organisatie. Het doel is niet alleen om een verandering te bewerkstelligen, maar om deze ook daadwerkelijk vol te houden en te integreren in het leefpatroon. Onze trainingen combineren wetenschappelijk onderbouwde theorie met concrete oefeningen, waardoor de opgedane kennis direct wordt geborgd. Mogelijke onderwerpen zijn Slaap, Bewegen, Voeding, Emotionele intelligentie, Mentale focus, Persoonlijke zingeving, Stressmanagement, Persoonlijke vitaliteit. We hanteren de training stressmanagement als voorbeeld.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Waarom is het goed kunnen ontspannen van essentieel belang? Hoe kan het dat sommigen bij het minste of geringste in de stress schieten en anderen onder grote druk nog prima functioneren? Hoe ontspan je nou eigenlijk? Wat moet je dan precies wel of niet doen? Dit zijn vragen waar we in deze training mee aan de slag gaan.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het doel van deze training is om deelnemers de relevantie van ontspanning te laten ervaren. Ze leren het nut van spanning (stress) vs. ontspanning en leren manieren om beter te ontspannen zodat ze meer energie overhouden gedurende hun dag. Aan het eind van deze training:

  • is de deelnemer zich bewust van het belang van ontspanning;
  • voelt de deelnemer wat ontspanning is;
  • voelt de deelnemer zich regisseur van zijn eigen ontspanning;
  • weet de deelnemer hoe gespannen/ontspannen ze op dit moment zijn;
  • weet de deelnemer hoe ze energieker de dag kunnen afsluiten.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Al onze trainingen duren 3 uur

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Geen extra doorlooptijd

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
3 groepen is 1 voucher