Loading color scheme

Employee Assistance Program (EAP)

Wat houdt de interventie in?
Het EAP is een preventieve, onafhankelijke, vertrouwelijke en anonieme psychologische hulpdienst voor alle medewerkers van een organisatie. De psychologen/coaches van Ascender bieden middels het EAP ondersteuning bij emotionele problemen op het werk, zoals moeite met deadlines of leidinggeven, conflicten, veranderingen of overbelasting. Ook voor problemen op privégebied kan men bij het EAP terecht, zoals bij relatieproblemen, ouderschap, slechte gezondheid en mantelzorg. Een EAP draagt bij aan voorkomen van verzuim en verhogen van de prestaties.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Medewerkers kunnen kosteloos en anoniem telefonisch contact opnemen met Ascender voor mentale en work/life vragen. Desgewenst kunnen aanvullend een X aantal face-2-face sessies met een psycholoog/coach worden gepland. In de interventie wordt ook aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid d.m.v. de werk-capability vragenlijst.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het EAP biedt laagdrempelige hulp voor de werknemer om de vitaliteit/ duurzame inzetbaarheid te ondersteunen, (psychisch) verzuim te voorkomen en voor de organisatie om te kunnen presteren met behoud van al het arbeidspotentieel. Organisaties ontvangen informatie op organisatieniveau, waardoor mogelijke organisatorische pijnpunten helder worden. De Return on Investment van een EAP is al bij vele organisaties aangetoond.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Sessietijd (maximale hoeveelheid sessies is afhankelijk van de gemaakte afspraken)

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Minimaal 1 jaar

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Dit is afhankelijk van de scope van het programma (aantal gesprekken, aantal medewerkers, al dan niet continue bereikbaarheid). Meerkosten grotendeels btw-vrij (dienst valt onder preventieve gezondheidskundige verzorging van de mens).

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1-3 vouchers, afhankelijk van gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld: Een bedrijf heeft 400 medewerkers. Men kiest voor max. 5 face-2-face preventieve sessies. Er is 24/7 bereikbaarheid. Een dergelijk programma kost 12.000 (€ 30,- per medewerker), wat gelijk staat aan 3 vouchers.