Loading color scheme

Vitaliteitscoaching

Wat houdt de interventie in?
Vitaliteitscoaching is geschikt voor medewerkers die vitaler willen worden en hier hulp bij zoeken. Dit bij problemen als gevolg van bijv. leefstijl, gezondheid, loopbaan, werk-privé balans, werkstress of werkplezier. De vitaliteitscoach coacht de medewerker zodat hij zijn vitaliteit verbetert en in de toekomst behoudt. Bij verzuim wordt gecoacht op een snelle en duurzame terugkeer naar werk.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De begeleiding bestaat uit: Intake, waarin doelen worden bepaald; intakeverslag met een plan van aanpak; 8 coach gesprekken van 1 uur; eindverslag met resultaten. De coaching vindt gedurende 3 tot 12 maanden plaats en wordt in overleg met medewerker ingepland. De intake vindt altijd face to face plaats. De vervolggesprekken kunnen ook telefonisch of via skype plaatsvinden.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Aanpassingen in leef- of werkstijl, zodat de medewerker vitaler is.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
9 sessies van 1 tot 1,5 uur.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
3 tot 12 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,325 (13 uur)