Loading color scheme

SLOW coaching

Wat houdt de interventie in?
Aan de hand van een voorbereidend gesprek met de leidinggevende of coachee zelf wordt vastgesteld welke behoefte er is bij welke medewerker om een beroep te doen op een inzetbaarheidscoach. Er wordt een afspraak gemaakt om het coachtraject te bespreken met als doel om te bewegen naar het zelf verbeteren van duurzame inzetbaarheid. De belemmer- en ontwikkelpunten worden in beeld gebracht en dienen o.a. als basis om te komen tot gerichte acties.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De individuele interventie ‘inzetbaarheidscoach’ bestaat uit een analyse van de uitkomsten van de Slow Insights survey, twee gesprekken en een telefonische follow up.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De coachee is en gaat zelf verder aan de slag met zijn of haar actie- en ontwikkelpunten om te komen tot een verbetering van de persoonlijke duurzaam inzetbaarheid. De eerste impact van de coaching is zichtbaar.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De individuele interventie ‘inzetbaarheidscoach’ bestaat uit een voorbereidend gesprek met leidinggevende of coachee zelf, analyse van de uitkomsten van de Slow Insights survey, twee gesprekken van maximaal 1,5 uur en een telefonische follow up.

Wat is de verwachte doorlooptijd? 1 maand

Zijn er meerkosten?* Nee, tenzij vooraf in overleg vastgesteld.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers? (1 voucher heeft een waarde van 4.000 euro excl. btw). 1/8 voucher; 5 uur per traject