Loading color scheme

 

De analysefase wordt uitgevoerd door onderzoekers van de HAN in samenwerking met Zuyd Hogeschool.

Wat krijgt de organisatie:

 • 0-meting en intake
  Er vindt een nulmeting plaats met de HAN duurzame inzetbaarheid bedrijfsscan. Deze is opgesteld specifiek voor instellingen in zorg en welzijn en is gebaseerd op eerder relevant duurzame inzetbaarheidsonderzoek op bedrijfsniveau (De Lange & Van der Heijden, 2016) en op inzichten uit project Wendbaar aan het werk I. Deze scan zal door de HR-projectleider online ingevuld worden en kan daarnaast ook door meerdere andere medewerkers uit de organisatie ingevuld worden. De resultaten worden samen met studenten en onderzoekers van de HAN vertaald in een infographic en via een intake gedeeld met de projectleider. Deze infographic en het advies uit de intake zal input vormen, samen met de wensen en ideeën vanuit de organisatie, voor een projectplan op hoofdlijnen dat de projectleider vervolgens zelf schrijft. Hierbij kan de projectleider ondersteund worden door de HAN. Op basis van dit projectplan op hoofdlijnen kiest de organisatie vervolgens de in te zetten interventies. Hiervoor is een pool van 9 preferred suppliers beschikbaar.
 • Lerend netwerk
  We bieden vijf bijeenkomsten HR Duurzame inzetbaarheid aan voor projectleiders HR van de betrokken zorginstellingen. De projectleider neemt deel aan het lerend netwerk zoals dat gedurende dit project begeleid wordt door lectoren van de HAN en van Zuyd Hogeschool.
 • Nameting
  Als alle gekozen interventies uitgevoerd zijn in de organisatie vindt er een nameting plaats. Dit gebeurt wederom met de duurzame inzetbaarheid bedrijfsscan van de HAN. Ook deze resultaten worden samen met studenten en onderzoekers van de HAN vertaald in een infographic en in een intake gedeeld met de projectleider.
 • Macro-analyse
  Gedurende het project analyseren de onderzoekers van de HAN en Zuyd Hogeschool de lessen uit de procesevaluatie en de lerend netwerkbijeenkomsten op verschillende vragen. Aan het einde van het project wordt een macro analyse opgeleverd en vindt er een slotsymposium plaats.

Het onderzoeksteam vanuit de HAN en vanuit Zuyd Hogeschool bestaat uit:

 • Prof. dr. A. de Lange, Lector HRM Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Prof. dr. J. Stoffers, Lector Employability, Hogeschool Zuyd (Zuyd)
 • Dr. S. Detaille, Lector Onderwijs en Arbeidsmarkt (HAN)
 • Dr. T. Aalbers (HAN)
 • Drs. I. Schrijver (Zuyd)
 • J. Hoedemakers, MSc (Zuyd)
 • S. van Neure, MSc, junior onderzoeker (HAN)
 • M. Pijnappels, BSc, junior onderzoeker (HAN)

Het lerend netwerk start in januari 2020 en vindt plaats in het Microlab in Eindhoven op de volgende dagen:

Maandag 20 januari 2020 14–17 uur  
Thema: Analyse en nulmeting

Maandag 30 maart 2020 14-17 uur
Thema: Medewerkersniveau, zelfleiderschap

Maandag 21 september 2020 14-17 uur
Thema: Teamniveau, teamprocessen en leiderschap

Maandag 7 december 14-17 uur
Thema: Organisatieniveau, HR beleid naar visie op DI

Maandag 14 april 2021 14-17 uur
Thema: Lessons learned