Loading color scheme

Visie

Organisaties hebben er baat bij om hun medewerkers gezond, betrokken en bevlogen te houden. In alle fasen van hun dienstverband; lekker werken, nu en straks.

De ontwikkelingen in onze maatschappij gaan snel; medewerkers moeten langer doorwerken, krapte op de arbeidsmarkt leidt tot meer werkdruk, hoger verzuim. Technologische ontwikkelingen gaan snel en vragen om andere competenties.  De transitie in de zorgt vraagt om anders organiseren; zelforganisatie, meer eigen regie, weer andere competenties.

Dit vraagt om organisaties, teams en medewerkers die zich aan kunnen passen aan de veranderingen die gaande zijn. Dit wordt bereikt door ontwikkelen centraal te stellen: aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers, teams en daarmee ook de organisatie. Alleen… hoe bereik je dat? Door hen duidelijk te maken wat je van ze verwacht, naar ze te luisteren en hen te ondersteunen in hun persoonlijke én teamontwikkeling.  Medewerkers ervaren hierdoor meer werkplezier en presteren beter. Wij geloven dat organisaties die luisteren naar de ideeën van hun medewerkers duurzaam succesvoller zijn; wij geloven in de kracht van medewerkers en teams.

De komende jaren hebben we deze betrokken en bevlogen medewerkers nog hard nodig in de zorg. Tijd vrijmaken en aandacht geven aan medewerkers en teams draagt bij aan het behoud van personeel. Behoud door onderhoud; dan volgt de ontwikkeling en het werkplezier vanzelf. Ons motto: “Kijken naar dat wat goed gaat en samen op zoek naar dát wat nog beter kan”.

Werkwijze

We gaan met de deelnemers aan de slag door de methodiek “Functioneringsgesprekken in Teamverband” (FIT) te introduceren en faciliteren. De FIT® methodiek helpt teams om houvast te geven aan eigenaarschap, verantwoordelijkheid, creativiteit en om daadkracht in het team te ontwikkelen. In veel organisaties worden functioneringsgesprekken niet meer gevoerd. De traditionele gesprekken kosten veel tijd, zeker voor leidinggevenden met een grote span of control. Veel organisaties hebben principes als zelforganisatie opgenomen in hun visie. De organisatorische inrichting is vaak nog zoeken voor deze organisaties. FIT® ® is in veel gevallen een goed alternatief hiervoor, een goed doordachte werkmethode en begeleiding van teams.

De sessies worden begeleid door een bekwaam facilitator, deze zorgt voor veiligheid en vertrouwen. De methodiek bestaat uit 6 stappen: 

  1. Inchecken
  2. Het team spreekt spelregels af.
  3. Eén van de teamleden start met de inbreng van zijn eigen functioneren: wat gaat goed, wat kan er beter, wat zijn leerdoelen of persoonlijke ontwikkelingsthema’s. Tijdens één FIT® komen maximaal 5 teamleden aan beurt.
  4. Op basis van wat gedeeld is in de individuele ronde reflecteert het team op wat het leert over zichzelf als team.
  5. Het team legt concrete acties vast ten die ten gunste zijn van de teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

De bijeenkomst wordt afgerond met een evaluatie. Daarnaast kan de FIT® ® thematisch worden ingezet. Bij stap 3 wordt dan de zelfevaluatie vervangen door een thema. Denk hierbij aan het thema duurzame inzetbaarheid of functioneringsgesprekken.