Loading color scheme

Proces evaluatie

Wat houdt de interventie in?
De procesevaluatie wordt ingezet om te bepalen of- en op welke wijze het gehanteerde beleid de gewenste resultaten oplevert. De evaluatie wordt in overleg bepaald en kan bestaan uit vragenlijsten of interviews met relevante stakeholders.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Een standaard proces evaluatie bestaat uit: voorbespreking, interviews met stakeholders en een adviesrapport dat mondeling wordt toegelicht.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De evaluatie geeft inzicht in de wijze waarin het gehanteerde beleid de gewenste resultaten oplevert en wat daarin bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Dit is afhankelijk van de keuze om te werken met vragenlijsten of interviews.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
3 tot 9 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

  • Bij de kosten wordt een standaard traject beschreven.
  • Bij andere keuzes gelden maatwerk kosten.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,75 voucher (30 uur)