Loading color scheme

Over Wendbaar aan het werk

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers gezond en met plezier aan het werk zijn. Dat hun inzetbaarheid wordt vergroot en hun talenten optimaal worden benut. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, productief, gemotiveerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van een organisatie. Kortom: u wilt inspelen op behoud. De uitstroom in de sector is groot en dus het is erg belangrijk om goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (nog) hoger op de agenda te zetten. Daarom is het project Wendbaar aan het werk een mooie kans om als organisatie aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid!

Het doel van het project Wendbaar aan het werk is om de bewustwording over het belang van duurzame inzetbaarheid te vergroten. Zowel bij zorg- en welzijnsorganisaties als bij haar medewerkers. Het project biedt een mooie kans voor uw organisatie om op maat en onder deskundige begeleiding met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bovendien maakt een ESF-subsidie en een bijdrage van Transvorm en Zorg aan Zet het financieel aantrekkelijk om mee te doen.

Het project Wendbaar aan het werk kenmerkt zich door een gefaseerde en modulaire benadering waarbij de organisaties veel keuzevrijheid hebben om deel te nemen op een manier die past bij hun beleidsvolwassenheid, cultuur en omstandigheden. De geïntegreerde aanpak is gericht op de organisatie, team en/of de werknemer en zorgt ervoor dat het vergroten van de duurzame inzetbaarheid vanuit elke invalshoek aandacht kan krijgen.

Het delen van kennis en ervaring staat centraal. Als werkgever wordt u gefaciliteerd en begeleid bij de ontwikkeling van een visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid en/of bij het faciliteren en begeleiden van concrete interventies gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. U krijgt begeleiding van de verschillende samenwerkingspartners.

Opzet

Het project Wendbaar aan het werk bestaat uit meerdere fases. Eerst wordt een korte intake en analyse (0-meting) uitgevoerd. Dit gebeurt met de HAN Duurzame inzetbaarheid bedrijfsscan. Zo wordt bepaald waar uw organisatie staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hieruit volgt een advies op welke onderdelen van de organisatie u het best interventies kunt inzetten. Dit advies is, samen met uw wensen, input voor een concept projectplan. Hebt u bijvoorbeeld al een visie en beleid op duurzame inzetbaarheid? Dan kunt u meteen van start met interventies die de duurzame inzetbaarheid verbeteren. U kunt hierbij kiezen uit interventies voor medewerkers, leidinggevenden of teams.  

Iedere organisatie ontvangt maximaal drie vouchers met elk een waarde van € 4000,- om in te zetten voor interventies. Welke interventies dit zijn bepaalt u als organisatie zelf en kiest u naar aanleiding van het projectplan. De interventie kan bijvoorbeeld bestaan uit visiebijeenkomsten, onderzoek, trainingen of coaching. Vervolgens kiest u als deelnemende organisatie de uitvoerder die de gekozen interventie gaat uitvoeren en begeleiden.

Een gezamenlijk initiatief

Het project Wendbaar aan het werk is een gezamenlijk initiatief van vakbond CNV en de werkgeversverenigingen Transvorm, WGV, WZW en Zorg aan Zet. Wendbaar aan het werk loopt tot 21 december 2021 en wordt medegefinancierd met bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds en de werkgeversverenigingen.

Uw eigen bijdrage

We vragen van uw organisatie per onderdeel een eigen bijdrage én tijd, passie en commitment om van duurzame inzetbaarheid een succes te maken. De eigen bijdrage is als volgt opgebouwd:

startvoucher: nulmeting op basis van de HAN duurzame inzetbaarheid bedrijfsscan, analyse, advies, lerend netwerk met inhoudelijke begeleiding van lectoren van de HAN en Zuyd Hogeschool, nameting, coördinatie en administratie:
€ 2200,- incl. btw.

ontwikkelvoucher: een voucher vertegenwoordigt een waarde van 40 advies-uren. Maximaal 3 vouchers per organisatie. De subsidie dekt een uurtarief van maximaal € 100,-. Kiest u een organisatie met een hoger uurtarief? Dan worden de meerkosten doorberekend.
€ 2500,- incl. btw

ureninzet van een intern projectleider: uw intern projectleider houdt een urenregistratie bij op basis van hiervoor beschikbare formats waarbij minimaal 90 uur inzet gepleegd wordt.

Er is in Brabant en Limburg plek voor 50 organisaties!