Loading color scheme

Visie

Duurzame inzetbaarheid staat gelijk aan een leven lang ontwikkelen zodat medewerkers ook in de toekomst gezond en productief kunnen blijven werken. In deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen is het noodzakelijk voor medewerkers en organisaties om hierin mee te gaan. We moeten steeds langer doorwerken en dit is voor bepaalde arbeidsintensieve beroepen een hele uitdaging.

Werken aan duurzame inzetbaarheid betekent ook investeren in werkplezier en minder werkdruk, om daarmee ziekteverzuim te voorkomen en bedrijfsresultaat te verbeteren. Als teams met veel bevlogen mensen vergeleken worden met teams met weinig bevlogen mensen, dan scoren de bevlogen teams significant beter op omzet (+12%), klanttevredenheid (+12%) en productiviteit (+18%).

Puur Loopbaan ondersteunt bedrijven, teams en medewerkers met het realiseren van een zo optimaal mogelijke match tussen functies/rollen en medewerkers (in teams) gebaseerd op het volledig benutten van ieders potentieel. Hierbij gaan we uit van de gedachte dat ieder individu in de basis behoefte heeft aan ontwikkeling en groei.

Werkwijze

Wij bieden de werkenergieanalyse aan om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

De Werkenergieanalyse is een instrument om de mate van bevlogenheid voor iemands werk in kaart te brengen (overzicht). Het instrument is ontwikkeld om op individueel en op teamniveau inzicht te geven in de energie- en stressbronnen op het werk en de medewerker en het team te laten ontdekken op welke aspecten zij wel of geen invloed heeft (inzicht).

De resultaten worden per medewerker en eventueel per team teruggekoppeld en op basis daarvan worden er concrete ontwikkelplannen/teamplannen opgesteld die meteen in de praktijk kunnen worden gebracht omdat we ons vooral focussen op zaken waarop men invloed heeft.

Met de Werkenergieanalyse:

  • Bepaal je de huidige duurzame inzetbaarheid
  • Verbeter je de energiebalans, tevredenheid en motivatie
  • Stel je de opleidingsbehoeften vast
  • Formuleer je loopbaanstappen
  • Verhoog je de bevlogenheid

Voor een visuele weergave van het instrument verwijs ik u graag naar het volgende filmpje: https://youtu.be/klJszXwQBwo.