Loading color scheme

FIT® themabespreking Duurzame Inzetbaarheid

Wat houdt de interventie in?
Met de verschillende teams houden we themabesprekingen aan de hand van de FIT® gespreksmethodiek. De teams doorlopen de stappen van de FIT® en bij stap 3 staat het thema Duurzame Inzetbaarheid centraal. Elk individu brengt zijn punten in die van belang zijn voor dit thema. Bij stap 4 bundelen we de punten en kijken we naar de teamidentiteit rond duurzame inzetbaarheid; welk cijfer geeft het team zichzelf en welke issues staan centraal. Bij stap 5 gaat het team acties uitzetten op de gekozen issues rond duurzame inzetbaarheid.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Er wordt met meerdere teams een themabespreking duurzame inzetbaarheid gehouden. Vervolgens worden de issues en de actiepunten per organisatieonderdeel of voor de gehele organisatie gebundeld. Met een groep beleidsmakers wordt in een sessie besproken wat de betekenis is van de issues en welke acties hierop uitgezet gaan worden voor het organisatieonderdeel of de organisatie.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het individu en team staat stil bij wat de issues en acties zijn rond het thema duurzame inzetbaarheid. Het is helder welke issues op organisatieonderdeel en/of op organisatieniveau spelen. Op alle niveaus zijn actieplannen uitgezet. Voor het thema duurzame inzetbaarheid ligt er voor 2 jaar een actieplan voor de gehele organisatie waarbij de input geheel van onderaf is ingebracht. Kijkend naar de vier elementen van werkplezier (Zingeving, Meesterschap, Autonomie en Sociale cohesie), draagt FIT® bij aan Meesterschap (de kans om zich te ontwikkelen), Autonomie (meer regie bij medewerker en in het team) en Sociale cohesie (door de teamontwikkeling die wordt gestimuleerd)

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3,5 uur per deelnemer

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Is afhankelijk van wat de organisatie wenst en de hoeveelheid themabijeenkomsten.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
nee

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?

  • Met 1 voucher kunnen 5 themabijeenkomsten georganiseerd worden. Dit heeft een waarde van € 4000,00 excl. btw.
  • Met 2 voucher kunnen 11 themabijeenkomsten georganiseerd worden. Dit heeft een waarde van € 8000,00 excl. btw.
  • Met 3 voucher kunnen 18 themabijeenkomsten georganiseerd worden. Dit heeft een waarde van € 12.000,00 excl. btw. 
    *Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht.