Loading color scheme

Teamcoaching

Wat houdt de interventie in?
Team coaching wordt ingezet na bijv. een teamsessie of een teamworkshop en is gericht op het bereiken van de gestelde doelen. Dit door coaching op deze doelen van individuele deelnemers én de gehele groep, het verdiepen van kennis, delen van ervaringen en creëren van teamwork of buddy’s in de groep om samen te werken.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Uren worden besteed aan: Voorbereiding van elke coachsessie, planning en uitvoering van 2 coachsessies.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het behalen van de doelen die gesteld zijn tijdens een teamsessie of teamworkshop.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3 dagdelen

Wat is de verwachte doorlooptijd?
4 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Bij inzet maatwerk. In dat geval worden uren tegen het standaard uurtarief (€ 100) doorberekend.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,3 (12 uur)