Loading color scheme

Teamcoaching aan de hand van de Werkenergieanalyses

Wat houdt de interventie in?
De Werkenergieanalyse is een instrument om de mate van bevlogenheid voor iemands werk in kaart te brengen (overzicht). Het instrument is ontwikkeld om op individueel en op teamniveau inzicht te geven in de energie- en stressbronnen op het werk en de medewerker en het team te laten ontdekken op welke aspecten zij wel of geen invloed heeft (inzicht). Op basis van de individuele analyses en de teamresultaten wordt er een teamplan gemaakt. Het team gaat vervolgens aan de slag met het teamplan, onder begeleiding van een teamcoach.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Eerst zullen de individuele teamleden de werkenergieanalyses invullen en individueel nabespreken met de coach (zie interventie individueel). Vervolgens vindt er een teamsessie plaats waarin de resultaten op teamniveau worden besproken met het team. Dit resulteert in een teamplan, waarop wil het team zich ontwikkelen? De volgende stap is het uitvoeren van het teamplan waarbij het team wordt ondersteunt door een teamcoach. Op het einde van het teamcoachingstraject vindt er een eindmeting plaats om de effecten van de coaching en ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De werkenergieanalyse ondersteunt medewerkers en teams bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen van hun ontwikkeling. Er vindt bewustwording plaats op mate van bevlogenheid, energie- en stressbronnen op zowel functie- als teamniveau. Het invullen van de analyse en het gesprek met de coach zorgen ervoor dat medewerkers ervaren op welke zaken ze zelf invloed hebben en op welke zaken niet. Door het vastleggen van prioriteiten in een teamplan, kan het team na afloop doelgericht aan de slag. Door deze werkwijze leren teams zelfregie te nemen voor hun teamontwikkeling.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Teamsessie “Resultaten Werkenergieanalyse Team”; 4 uur
2 teamcoachingssessies a 4 uur Eindmeting; 45 minuten
Optioneel; Indien gewenst kunnen er 4 extra teamcoachingssessies worden afgenomen.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Ca. 3 maanden. Indien voor de 4 extra teamsessie worden gekozen; ca. 6 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
nee

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1 voucher; teamresultaten Werkenergieanalyse Team, 2 teamcoachingssessies en eindmeting.
1 voucher; 4 extra teamcoachingssessies.