Loading color scheme

Duurzame Inzetbaarheidsspel

Wat houdt de interventie in?
Het DI-spel beslaat vier dimensies van duurzame inzetbaarheid:
• Gezondheid en Vitaliteit;
• Kennis, competenties en loopbaan;
• Bezieling en welbevinden;
• Mobiliteit en flexibiliteit.
Spelenderwijs krijgen de deelnemers een beeld van hun duurzame inzetbaarheid. Een dialoogsessie helpt om belangrijke vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid te verduidelijken. Na het bespreekbaar maken van de eigen duurzame inzetbaarheid volgt er een wrap-up en worden acties geformuleerd op individueel en team niveau.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Tijdens de dialoogsessies komt de groep in contact met elkaar, waarbij met behulp van een gesprekstool de duurzame inzetbaarheid (verder) bespreekbaar wordt gemaakt. Vervolgens gaat het team samen onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. De groepen bestaan uit 5-6 personen die begeleid worden door een gespreksleider.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De dialoogsessie helpt om belangrijke aspecten/vraagstukken rondom (persoonlijke) duurzame inzetbaarheid te verduidelijken en kan zowel individueel als in teamverband worden gespeeld. Ook zorgt de bijeenkomst voor meer inzicht in hoe de duurzame inzetbaarheid binnen afdelingen verbeterd kan worden. Het is zeer geschikt als kick-off om verder aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Na de dialoogsessie worden de belangrijkste thema’s opgehaald wat resulteert in een kort en bondig advies om verder met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
1 bijeenkomst van 3 uur.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De totale doorlooptijd is één maand na intake, inclusief actieplan.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1 bijeenkomst is ¼ voucher, 4 bijeenkomsten is 1 voucher.