Loading color scheme

Teamontwikkelingssessie: Word een Vitaal TopTeam

Wat houdt de interventie in?
Ontwikkelsessies voor team of afdeling met als doel het worden van een Vitaal TopTeam op basis van ‘high performing team’ naar methodiek van Katzenbach.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
3 Groepsbijeenkomsten, in company. 6-9 deelnemers. Geleid door een professionele trainer van Ascender.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het bereiken van een Vitaal TopTeam: interdependent, stabiel, met duidelijke rollen, delen verantwoordelijkheid, werken toe naar helder gezamenlijke doel, met sterk leiderschap, onderling vertrouwen en gedeelde waarden. NB: nadruk op teamdynamiek

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3 dagdelen plus enkele uren voor tussentijdse (on-line) opdrachten

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Trainingen en coachingtrajecten zijn ontwikkelprogramma’s volgens de 100 days challenge (dwz traject beslaat ca 3 maanden, waarin gedragsverandering bewerkstelligd zou moeten zijn).

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Reiskosten: 0,30 cnt/km

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1 voucher In 3 sessies wordt de basis gelegd voor een Vitaal TopTeam. Wij raden bij deze training een vervolg aan van nog eens 3 sessies (1 extra voucher)