Loading color scheme

Teamtraining ‘Continuous Dialogue’ op basis van Capability benadering

Wat houdt de interventie in?
Training voor teams/afdelingen. Voeren van duurzame inzetbaarheidsdialoog in groepssessies, aangevlogen vanuit de Capability benadering. De gesprekken worden op waardeniveau gevoerd. Vragen als: hoe voeg ik waarde toe voor mijzelf en de organisatie? Wat vind ik belangrijk? Kan ik dit binnen het bedrijf realiseren en zo ja voor welke fase van mijn loopbaan? Wat heb ik daar van het bedrijf voor nodig om dit te realiseren? Welke belemmeringen ervaar ik bij mijzelf of juist wat stimuleert mij? 

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
3 groepsbijeenkomsten, in company. 6-9 deelnemers. Geleid door een professionele trainer van Ascender, trainingsacteur.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Na afloop heeft participant beter begrip hoe eigen duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen in samenspel met andere teamleden. In deze training komt de teamdynamiek aan de orde.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3 dagdelen plus enkele uren voor tussentijdse (on-line) opdrachten

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Trainingen en coachingtrajecten zijn ontwikkelprogramma’s vormgegeven door Ascender volgens de 100 days challenge (dwz traject beslaat ca 3 maanden, waarin bepaald nieuw gedrag bewerkstelligd zou moeten zijn).

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Reiskosten: 0,30 cnt/km

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1 voucher