Loading color scheme

Teamsessie ‘Hoe vitaal is ons team?'

Wat houdt de interventie in?
In een teamsessie geven teamleden hun oordeel over de inzetbaarheid van het team in de quickscan ‘Hoe vitaal is ons team’. Op basis van de uitkomsten stelt het team onder leiding van de adviseur van Bewegen Werkt doelen en worden de doelen vertaald in een plan van aanpak om de inzetbaarheid van het team te verbeteren.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De uren worden besteed aan: planning, voorbereiding, uitvoering en verwerken van de uitkomsten tot een kort verslag met doelen en een plan.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Een team plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid te vergroten of behouden. Dit met concreet benoemde afspraken of acties.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
2 tot 3 uur

Wat is de verwachte doorlooptijd?
1 dag

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Geen

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,175 (7 uur)