Loading color scheme

Training voor Vifa's

Wat houdt de interventie in?
Vifa sessies worden begeleid door een teamlid, ofwel een VitaliteitsFan (Vifa). Dit zijn teamleden die vitaliteit binnen het team agenderen, promoten en begeleiden. In de training krijgt de Vifa inzicht in het implementeren van het vitaliteitsbeleid. Naast kennis krijgt de Vifa tools aangereikt om zelfstandig een team bijeenkomst over dit onderwerp te leiden.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Training van 3 dagdelen voor max. 15 deelnemers. De 1e twee dagdelen worden op 1 dag ingevuld. Dagdeel 2 wordt ca. 4 weken na dag 1 ingevuld. Tussendoor oefent de Vifa het geleerde.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Vitaliteitsfans. Dit zijn teamleden die het thema vitaliteit in hun team levendig krijgen en houden.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3 dagdelen

Wat is de verwachte doorlooptijd?
4 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,7 (28 uur)