Loading color scheme

Workshops

Wat houdt de interventie in?
Bewegen Werkt heeft 19 workshops ontwikkeld op alle thema’s van inzetbaarheid, zoals bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning, slaap, werkdruk, keuzes maken, omgaan met veranderingen grenzen stellen en werkplezier. Een workshop duurt doorgaans 1,5 tot 2 uur en vinden plaats in groepen van 10 tot 20 deelnemers. De workshop leidt tot bewustwording en het stellen van individuele doelen op het thema van de workshop. Een workshop op teamniveau vergroot de samenwerking en daarmee het effect van de workshop.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De uren worden besteed aan: voorbespreken en voorbereiden van de workshop, uitvoering (max. een dagdeel) en evaluatie. Bij stoppen met roken geldt nog 1 jaar nazorg.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Bewustwording op het thema van de workshop. Stellen van concrete doelen en vertaling daarvan in een persoonlijk actieplan. Bij een team kan dit ook een team plan van aanpak zijn.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
2 tot 3 uur

Wat is de verwachte doorlooptijd?
1 dag

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Voor een 3-tal workshops gelden meerkosten. Dit is op te vragen bij Bewegen Werkt.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,225 (9 uur)