Loading color scheme

Effectief blijven bij veranderingen

Wat houdt de interventie in?
In veel sectoren, zoals op dit moment in de zorg, zijn veranderingen aan de orde van de dag: technologische ontwikkelingen, vergrijzing, complexere zorgvraagstukken, taakverschuivingen en veranderende arbeidsrelaties doen in toenemende mate een beroep op de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van organisaties en medewerkers. Veranderingen roepen vaak weerstand op omdat we als mens graag in ons oude vertrouwde patroon willen blijven functioneren. We willen vooral de regie houden over onze situatie. Op de verandering zelf hebben we vaak geen invloed, maar waar we wel invloed op hebben, is hoe we met deze verandering omgaan. In de training Effectief blijven bij veranderingen leer je hoe je onder veranderende omstandigheden de regie kunt blijven houden over je eigen situatie. Hierdoor zul je veel minder stress en angst ervaren. De training is bedoeld voor medewerkers en teams die moeite hebben met het omgaan met veranderingen.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
In twee bijeenkomsten van 1 dagdeel leer je:        

  • Hoe veranderingsprocessen lopen en waarom je weerstand ervaart       
  • Welke emoties “normaal” zijn bij veranderingsprocessen        
  • Wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt om verder te komen        
  • Welke strategieën er zijn om effectief te blijven bij veranderingen        
  • Wat je kunt leren van succesvolle mensen       
  • Hoe je van bedreigingen kansen kunt maken

Locatie en faciliteiten
Opdrachtgever zorgt voor een geschikte locatie met koffie/thee/water.
De trainer dient te kunnen beschikken over een projectiescherm of witte muur en over een flip-over bord.

Evaluatie
Na afloop van de bijeenkomsten zal Buro Veranders (mondeling) terugkoppeling geven over het verloop van de bijeenkomsten. Tevens zal geëvalueerd worden of de bijeenkomsten naar tevredenheid zijn verlopen en kunnen ideeën worden uitgewisseld over vervolgacties of verbeteringen.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Resultaat: Je weet hoe je effectief en dus vooral jezelf kunt blijven in veranderende tijden!
Doel: 

  • Het vergroten van je inzicht in (persoonlijke) veranderingsprocessen         
  • Hoe veerkrachtig en effectief te blijven in een veranderende situatie

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De totale studiebelasting is 9 uur voor deelname aan de bijeenkomsten (2 dagdelen) en ca. 1 uur aan voorbereidende opdrachten

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De 2 bijeenkomsten vinden om de 1 à 2 weken plaats, mede afhankelijk van de beschikbare tijd van de deelnemers. De doorlooptijd varieert dus tussen de 2 tot 4 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Kosten die niet binnen de voucher vallen zijn de reiskosten van de locatie van de adviseur van Buro Veranders naar de (workshop)locatie van de opdrachtgever à € 0,30/km (excl. BTW)
Mochten de bijeenkomsten op een externe locatie gepland worden, dan zijn ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De kosten van één training voor één groep van 10-15 personen bedraagt 0,5 voucher.
Dit is inclusief:
Intakegesprek met opdrachtgever;
Voorbereiding en uitvoering training van 2 dagdelen;
Materiaal en hulpmiddelen; Reistijd;
Evaluatiegesprek en ESF-verantwoording (Exclusief reiskosten à € 0,30 per km van en naar uw locatie)