Loading color scheme

Training Feedback geven en ontvangen

Wat houdt de interventie in?
“Ik ben bang dat als ik er iets van zeg, dat ze boos wordt.” Of: “Er verandert toch niets in deze organisatie, dus waarom zou ik er nog iets van zeggen?” Dit soort gedachten zorgen vaak voor veel frustratie en spanningen in een team. Dat is jammer en onnodig! De training Feedback geven en ontvangen leert jou en je team in minimaal twee bijeenkomsten (van 4 uur) irritaties of ongemakkelijke situaties op een constructieve manier bespreekbaar te maken. Dit leidt uiteindelijk tot een open sfeer in een team, waar je mag zeggen wat je vindt, dat werkt wel zo prettig!

Groepsgrootte: De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 tot 14 personen per groep.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Inhoud training
Tijdens de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de persoonlijke behoeften en praktijksituaties van de deelnemers. Voorafgaand aan de training zal deze behoefte worden geïnventariseerd. Verder ligt de focus met name op het uitvoeren van praktische opdrachten en het oefenen van gespreksvaardigheden. Hierbij werkt Buro Veranders nauw samen met ervaren professionele trainingsacteurs, die op een vakkundige en verantwoorde manier deelnemers de spiegel weten voor te houden, zodat men zich bewust wordt van zijn/haar kwaliteiten en leerpunten. De trainingsacteur zal alleen bij de tweede bijeenkomst aanwezig zijn.
Let op! Het is raadzaam om vroegtijdig de data van de training te plannen in verband met het opteren van de acteur.
Aandachtspunten die o.a. aan bod komen zijn:

 • waarnemen, interpreteren en evalueren      
 • verbale en non-verbale communicatie      
 • actief luisteren (luisteren, samenvatten en doorvragen)      
 • persoonlijke overtuigingen en principes       
 • structureren op basis van de 4 gespreksniveaus en het 4G-model

Programma bijeenkomst 1:

 • Korte aftrap door het management of P&O van de organisatie (waarom deze training, evt. koppeling aan POP’s)
 • Korte introductie en bespreken leerbehoefte
 • Belemmerende en bevorderende overtuigingen
 • Herkennen van je eigen en andermans communicatiestijl
 • Oefening waarnemen
 • Afronding en bespreken ‘huiswerk’

Programma bijeenkomst 2 (na 2 à 3 weken):

 • Korte terugblik (hoe verliep de praktijk)
 • Oefening praktijksituaties m.b.t. feedback samen met een trainingsacteur
 • Afronding en formuleren persoonlijke leerdoelen

Het definitieve programma zal voorafgaand met u besproken worden en kan naar uw wensen worden aangepast.

Werkvormen

 • Tijdens de training wordt afwisselend gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:
 • presentatie/ uitleg theorie/ Multi-media
 • interactie/ discussie
 • opdrachten / oefeningen
 • rollenspellen/gespreksvaardigheden

Locatie en faciliteiten

 • Opdrachtgever zorgt voor een geschikte oefenlocatie en koffie/thee/water. De trainer dient te kunnen beschikken over: projectiescherm of witte muur flip-over bord

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Doel training: Het doel van de training is vierledig:         

 • Inzicht krijgen in belemmerende en bevorderende overtuigingen bij het geven en ontvangen van feedback         
 • Inzicht krijgen in het verschil tussen waarneming en interpretatie        
 • Vergroten van de communicatieve vaardigheden bij het geven en ontvangen van feedback        
 • Het verbeteren van de sfeer en open aanspreekcultuur in het team

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 4 uur per groep. De totale tijdsinvestering per deelnemer bedraagt ca. 9 uur, dit is inclusief voorbereiding en huiswerkopdrachten

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De doorlooptijd is ca. 2 à 3 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Kosten die niet binnen de voucher vallen zijn de reiskosten van de locatie van de adviseur/acteur van Buro Veranders naar de (workshop)locatie van de opdrachtgever à € 0,30/km (excl. BTW) .
Mochten de bijeenkomsten op een externe locatie gepland worden, dan zijn ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De kosten voor een training feedback geven en ontvangen aan één groep is ¾ voucher. Dit is inclusief:

 • Intakegesprek 
 • Coördinatie en afstemming met de opdrachtgever 
 • Voorbereiding en materiaal voor de training voor 1 team (per team maximaal 14 deelnemers) 
 • Inzet acteur 
 • Reistijd 
 • Verslaglegging, evaluatie en ESF-verantwoording

Indien u de training aan twee groepen wilt aanbieden, bedragen de kosten 1 voucher.