Loading color scheme

SLOW training

Wat houdt de interventie in?
De teaminterventie is gericht op het leren voeren van de natuurlijke dialoog met als thema duurzame inzetbaarheid. Hierbij komt ieder voor zichzelf en het team met elkaar tot actiepunten gericht op het gedrag en handelen dat hierbij hoort. Daarnaast is er aandacht voor feedback en reflectie vanuit de uitkomsten van de Slow Insights survey, die inzicht geeft in de leer en ontwikkelcapaciteit van de deelnemers.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De team interventie bestaat uit een training van één blok van twee halve dagen, een voorbereidend gesprek, voorbereiding blok, analyse van de uitkomsten van de Slow Insights survey, de evaluatie en aanvullende gerichte teamcoaching.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het team is zich bewust van het belang van het thema duurzame inzetbaarheid en heeft actie- en ontwikkelpunten geformuleerd voor zichzelf en voor elkaar, om tot de passende gedrags- en handelingsverandering te komen en heeft hiermee geoefend.
Het team gaat met elkaar de natuurlijke dialoog aan waarbij het uitspreken wat er echt speelt (gehoord voelen) en het bespreken wat er echt toe doet (serieus genomen voelen) leidt tot het maken van afspraken waarvoor het team zelf de verantwoordelijkheid neemt. Hierdoor spreekt het team elkaar aan wat voelt als elkaar steun geven. De leidinggevende speelt daar, weliswaar op afstand, een actieve rol in.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De team interventie bestaat uit een training van twee blokken van elk twee halve dagen, een voorbereidend gesprek-voorbereiding blok, analyse van de uitkomsten van de Slow Insights survey.

Wat is de verwachte doorlooptijd? 3 maanden

Zijn er meerkosten? Nee, tenzij vooraf in overleg vastgesteld.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers? (1 voucher heeft een waarde van 4.000 euro excl. btw). ½ voucher per teamtraining, voorkeur twee teams voor 1 voucher