Loading color scheme

FIT® sessie

Wat houdt de interventie in?
Met 2 teams of groepen stakeholders wordt een inspiratiesessie FIT® gehouden en één team kan een FIT® cyclus ervaren. Hiermee kan een organisatie onderzoeken en ervaren of FIT® een methodiek is die passend is voor de organisatie. Bij de inzet van meerdere vouchers wordt de implementatie en borging van de gespreksmethodiek FIT® verder vormgegeven in de organisatie. Door de 6 stappen van de FIT® te doorlopen, begeleidt door een bekwame facilitator, wordt er gewerkt aan individuele ontwikkeling en teamontwikkeling en daarmee aan organisatieontwikkeling. Het functioneren en ieders toegevoegde waarde staat centraal.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Afhankelijk van de grootte van het team (max 15 personen)

 • Intake met een teamlid of leidinggevende (1 uur)         
 • Introductiesessie FIT® met alle teamleden (3,5 uur)         
 • FIT® 1 met alle teamleden. 3,5 uur. In één sessie komen maximaal 5 teamleden aan de beurt         
 • Evt FIT® 2; 3,5 uur        
 • Evaluatie met alle teamleden; 1 uur
  Tijdens de inspiratie / themasessie wordt besproken hoe men zich verhoudt tot functioneringsgesprekken in teamverband en welke acties dit vraagt van de organisatie voor de implementatie.

Wat is het verwachte effect van de interventie?  

 • Bevordert het zelfinzicht in prestaties, inzicht in hoe iemand zich verhoudt tot zijn baan, het team en de organisatie.         
 • Teamleden leren om begripvol te zijn, oordeelloos naar elkaar te luisteren, elkaar ontwikkelingsgericht feedback te geven en elkaar te coachen op de werkvloer.      
 • Versterkt het onderlinge vertrouwen, de groepscohesie en de teamspirit. Meer werkplezier.      
 • Verhoogt het niveau van zelfsturing van het team. Het team leert de samenwerking te bespreken en eigen ontwikkeling vorm te geven.       
 • Vergroot het inzicht in de diversiteit binnen het team ende kracht van die diversiteit. Het team leert conflicten te zien als kansen voor ontwikkeling in plaats van bedreiging.       
 • Elke individu heeft issues voor zijn ontwikkeling en actiepunten.       
 • Het team heeft de teamidentiteit helder en actiepunten geformuleerd.        
 • De organisatie heeft inzichten over hoe FIT® in de organisatie te introduceren of bij meerdere teams onder de aandacht gebracht.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Afhankelijk van de grootte van het team: 5-6 personen: 8 uur 5-10 personen: 11,5 uur
10-15 personen: 15 uur (hierbij moet worden opgemerkt dat de introductiesessie 1x nodig is.
Mocht het team en de organisatie doorgaan met de FIT® gespreksmethodiek dan is de introductie niet meer nodig.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Dit is volledig afhankelijk van de wens van het team of de organisatie. Er kan gekozen worden om de doorloop kort te houden, weg te zetten in één jaarcyclus of weg te zetten in een twee jarige cyclus. Het team heeft dan FIT® 1 in jaar 1 en FIT® 2 in jaar 2.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Nee

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?

 • 1 Voucher; 1 FIT® sessie en 2 inspiratiesessies 
 • 2 vouchers; 3 FIT® sessies en 2 inspiratiesessies 
 • 3 vouchers; 5 FIT® sessies en 2 inspiratiesessie